Zo zien wij dat

De aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB) is cruciaal in uw business. Een sloop- of saneringsproject, hoe vakkundig ook uitgevoerd, kan onverwachte schade opleveren. Schade die varieert van scheuren in gebouwen op belendende percelen tot letsel aan werknemers. Schade die door de benadeelde partij op u verhaald zal worden. In veel gevallen zult u het respecteren dat u aansprakelijk wordt gesteld. Het is alleen de vraag of u bij machte bent om de schade te vergoeden. De kans is groot dat een claim van miljoenen euro’s de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengt. En al bent u voldoende solvabel voor een schadevergoeding, u hebt liever de zekerheid van een maandelijkse premie dan de verrassing van een onverwachte claim.

Welke risico’s loop ik als ondernemer?

OBM. biedt aansprakelijkheidsverzekeringen waarmee u verzekerd bent tegen aanspraken vanwege zaakschade en letselschade. Het kan gaan om uw algemene, werkgevers-, product- of milieuaansprakelijkheid. U dekt zich met deze verzekeringen in tegen schades die een aantoonbaar causaal verband hebben met de uitvoering van uw werkzaamheden. En wat onze aansprakelijkheidsverzekering voor asbestsaneerders en sloopbedrijven zo speciaal maakt: wij bieden ook dekking voor schade aan werknemers of derden als gevolg van asbest gerelateerde werkzaamheden!

Algemene aansprakelijkheid

Op een bouwlocatie bestaat er een verhoogd risico op ongevallen. Uit dergelijke ongevallen kan zaakschade of letselschade ontstaan waarvoor u verantwoordelijk wordt gehouden. Veelal wordt dit opgelost tussen partijen zonder dat er een verzekering aan te pas komt. Bij asbest ligt dat anders. Zo zal u als asbestsaneerder bij een onbedoelde asbestbesmetting in een naburig pand wellicht direct aansprakelijk gesteld kunnen worden door de eigenaar van dit naburige pand voor zijn directe schade. In het geval dat het naburige pand een winkel betreft, kan ook de schade in verband met de tijdelijke sluiting van de winkel als schadevergoeding gevorderd worden.

Als deze besmetting plaatsvindt tijdens de openingstijden van de winkel, zullen de bezoekers u hoogstwaarschijnlijk ook aansprakelijk stellen voor mogelijk toekomstige schade als gevolg van de blootstelling aan asbestvezels.

OBM. heeft voor bovengenoemde twee schadevoorbeelden een uitstekende verzekeringsoplossing. Zodat u niet alleen voldoet aan uw vergunningsplicht, maar ook de continuïteit van uw onderneming kunt waarborgen.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw personeel is het visitekaartje van uw bedrijf. Zij vertegenwoordigen uw bedrijf op de werklocatie. U bent trots op uw bedrijf en uw medewerkers. In het geval dat zich een asbestcalamiteit voordoet waarbij uw personeel betrokken is, kunnen uw medewerkers u aansprakelijk stellen voor de (letsel) schade die zij lijden. In dat geval bent u gebaat bij een polis inclusief werkgeversaansprakelijkheid. De polis van OBM. kent die dekking. Goed voor uw bedrijf, maar ook voor uw medewerkers.

Tel: 072 - 527 2620 | Mail: info@obmassuradeuren.nl

OBM Assuradeuren B.V. | Postbus 1111 | 1810 KC Alkmaar