ZZP’er

Als ZZP’er loopt u risico’s die soms niet te overzien zijn. Deze risico’s kunt u afdekken door u goed te verzekeren. U dient zich als natuurlijk persoon te verzekeren maar ook voor uw bedrijf kan het handig zijn om bedrijfsverzekeringen af te sluiten. Een belangrijke verzekering die niet mag ontbreken is de bedrijfsaansprakelijkheidverzekering. Indien u ergens werkzaam bent als ZZP’er kunt u immers aansprakelijk gesteld worden voor de door u verrichte werkzaamheden. Een claim van een opdrachtgever kan aardig in de papieren lopen.

Privé verzekeringen dekken geen zakelijke gebeurtenissen
Veel zelfstandigen denken dat ze al verzekerd zijn voor aansprakelijkheid omdat ze al een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering hebben voor hun gezin. Maar privé verzekeringen geven geen enkele dekking bij schade die is ontstaan door bedrijfsmatige werkzaamheden.

Later is al lang begonnen
Veel zelfstandigen starten als ondernemer en denken zich later wel eens te gaan verzekeren. Op zich een logische gedachte; bij het starten moet je op de kosten letten. Veelal worden verzekeringen even “vergeten” en dat kan wel eens vervelend uitpakken.

Niet alleen prijs is bepalend, dekking is ook belangrijk
Bij het afsluiten van een verzekering wordt veelal uitsluitend op de prijs gelet in plaats van de exacte dekking. Een goedkope polis lijkt geschikt totdat bij een schade blijkt dat dit buiten de dekking valt. Polisvoorwaarden van verzekeraars zijn zonder een gedegen opleiding veelal niet te lezen, door de brij van juridische termen.

 

Bron: ZZP Nederland

Deskundig Asbest Verwijderaar:
Als deskundig Asbestverwijderaar (DAV) houdt u zich bezig met het saneren van asbest op diverse locaties. Een zeer verantwoordelijke taak waar ook risico’s bij horen. Als ZZP’er bent u immers verantwoordelijk voor de werkzaamheden die u heeft verricht.

Werken met asbest vraagt ook op papier om speciale maatregelen en om een speciale verzekering. Want als het mis gaat, heeft u niets aan uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering. Dan heeft u tenminste een bedrijfsaansprakelijkheidverzekering nodig. Maar dan wel één die ook het risico van asbest dekt.

De Asbestpolis van OBM. is een ‘extra masker’, speciaal ontwikkeld voor ZZP’ers die asbest gerelateerde werkzaamheden verrichten.

Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering:

Als Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) heeft u een verantwoordelijke taak. U geeft leiding aan uitvoerende medewerkers in de asbestsanering en houdt toezicht op de naleving van wettelijke veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften. Bij deze verantwoordelijke taak horen ook grote risico’s.

Werken met asbest vraagt ook op papier om speciale maatregelen en om een speciale verzekering. Want als het mis gaat, heeft u niets aan uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandverzekering. Dan heeft u tenminste een bedrijfsaansprakelijkheidverzekering nodig. Maar dan wel één die ook het risico van asbest dekt.

De Asbestpolis van OBM. is een ‘extra masker’, speciaal ontwikkeld voor ZZP’ers die asbest gerelateerde werkzaamheden verrichten.

Tel: 072 - 527 2620 | Mail: info@obmassuradeuren.nl

OBM Assuradeuren B.V. | Postbus 1111 | 1810 KC Alkmaar