Checklist

Waar moet u onder andere op letten bij het afsluiten van een asbestverzekering?
Onderstaand een overzicht:

  • Staat de juiste vennootschap op de polis?
  • Zijn de werkzaamheden op de polis volledig omschreven, dus inclusief asbestverwijdering?
  • Kent de polis een dekking voor zaakschade aan derden inclusief de eigen medewerkers?
  • Kent de polis een dekking voor letselschade aan derden inclusief de eigen medewerkers?
  • Is er geen uitsluiting voor asbest(gerelateerde) werkzaamheden?
  • Wat is de verzekerde som voor asbest zaakschade?
  • Wat is de verzekerde som voor asbest letselschade derden?
  • Wat is de verzekerde som voor asbest letselschade werkgeversaansprakelijkheid?

Tel: 072 - 527 2620 | Mail: info@obmassuradeuren.nl

OBM Assuradeuren B.V. | Postbus 1111 | 1810 KC Alkmaar