Andere risico’s

Met het sluiten van een aansprakelijkheidspolis heeft u uw verzekeringsdekking nog niet op orde. Diverse schade evenementen worden niet afgewikkeld op de aansprakelijkheidspolis. Reden hiervoor is dat de aansprakelijkheidspolis uitsluitingen kent. Sommige van deze uitsluitingen zijn wel verzekerd op andere verzekeringsproducten. In ieder geval horen de CAR- en milieuschadeverzekering bij het verzekeringspakket van een asbestverwijderingsbedrijf.

De met ons samenwerkende adviseurs kunnen u adviseren over deze verzekeringsvormen. Zij kunnen u de noodzaak uitleggen van deze verzekeringsvormen waarbij er rekening gehouden wordt met alle specifieke omstandigheden in uw branche.

Tel: 072 - 527 2620 | Mail: info@obmassuradeuren.nl

OBM Assuradeuren B.V. | Postbus 1111 | 1810 KC Alkmaar